ACCA考試倒計時(shí)

距2024年9月考季倒計時(shí)

考期已過(guò)

考試日期:2024年9月2日

點(diǎn)擊查看全年報考時(shí)間

ACCA通過(guò)前三門(mén)就有證書(shū)可以領(lǐng)取

大學(xué)生值得考acca證書(shū)嗎?